• WSPARCIE DLA ZAAWANSOWANYCH BADAŃ NAUKOWYCH

 • APARATURA POMIAROWA I KONTROLNA DLA ROZWOJU TECHNOLOGII JUTRA

 • ELEKTRONIKA, CZYSTA ENERGIA, NANOTECHNOLOGIA OD LABORATORIUM PO PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ

 • 1
 • 2
 • 3

Stanowiska badawcze

   

 

 

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model PS-100

 

 

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model TTPX

 

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model CPX

 

 

 

 

 

 

 Cechy Modelu PS-100:

 

 • W pełni określony, prekonfigurowany system na podstawowym poziomie
 • Kompaktowa konstrukcja stołowa z czteroramienną konfiguracją trójosiową
 • W przystępnej cenie, łatwy do zamówienia z szybką wysyłką
 • Wystarczy dodać kriogen i pompę próżniową
 • Upgrade pola dla innych możliwości TTPX

 

WIĘCEJ INFORMACJI


 

 

 

 Cechy Modelu TTPX:

 

 • Podstawowy system
 • Kompaktowa konstrukcja stołowa
 • W przystępnej cenie
 • Szybkość schłodzenia i rozgrzania
 • Tylny dostęp optyczny

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

Cechy Modelu CPX - stacjonarne stanowisko do pomiarów o wysokiej wydajności:

 

 • Najbardziej wszechstronne stanowisko do pomiarów marki Lake Shore
 • Dostępne liczne opcje i konfiguracje
 • Mnogie osłony promieniowania dla maksymalnej wydajności w niskich temperaturach
 • Minimalizacja kondensacji próbki podczas schładzania
 • Konfigurowalny do transferu próbki bez ekspozycji na atmosferę
 • Konfigurowalny do umieszczenia 4 próbek na płytce
 • Opcja ramienia THz do precyzyjnego sondowania a płytce fal milimetrowych na częstotliwościach THz (75 GHz i więcej)

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

       

 

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model CPX-HF

 

 

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model CPX-VF

   

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

 Model EMPX-H2

 

       

 

Cechy Modelu CPX-HF - Stacjonarne stanowisko do nadprzewodnikowych pomiarów pola magnetycznego w płaszczyźnie poziomej:

 

 • Pomiary standardowe plus nadprzewodnikowe pomiary magnetyczne w płaszczyźnie poziomej
 • Mnogie osłony promieniowania dla maksymalnej wydajności w niskich temperaturach
 • Minimalizacja kondensacji próbki podczas schładzania
 • Pomiary w 90°

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

 

Cechy Modelu CPX-VF - Stacjonarne stanowisko do nadprzewodnikowych pomiarów pola magnetycznego w płaszczyźnie pionowej:

 

 • Pomiary standardowe plus nadprzewodnikowe pomiary pola magnetycznego w płaszczyźnie pionowej
 • Mnogie osłony promieniowania dla maksymalnej wydajności w niskich temperaturach
 • Minimalizacja kondensacji próbki podczas schładzania
 • Pomiary w 90°
 • Konfigurowalny do pomiarów Halla
 • Możliwość dostosowania do 3 T za pomocą wyspecjalizowanych sond
 • Opcja ramienia THz do precyzyjnego sondowania a płytce fal milimetrowych na częstotliwościach THz (75 GHz i więcej)

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

 

Cechy Modelu EMPX-H2 - Stacjonarne stanowisko do elektromagnetycznych pomiarów pola magnetycznego w płaszczyźnie poziomej:

 

 • Pomiary standardowe plus elektromagnetyczne pomiary pola magnetycznego w płaszczyźnie poziomej
 • Generuje pełne pole bez kriogenu lub chłodzenia
 • Sondy ustawione pod kątem 30 °, aby zmieścić elektromagnes

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

         
 

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model FWPX

 

   

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model CRX-4K

   

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model CRX-6,5K

         

 

Cechy Modelu FWPX - Stacjonarne stanowisko do pomiarów na dużych płytkach:

 

 • Największy rozmiar próbki na płytce: 4 cale
 • Przesunięcie próbki dla szybkiego badania
 • Konfigurowalny dla umieszczenia 6 calowych płytek

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

Cechy Modelu CRX-4K - Wysokowydajne stacjonarne stanowisko do pomiarów z chłodzeniem w zamkniętym obiegu

 

 • Praca bez użycia kriogenu
 • Umożliwia chłodzenie bez nadzoru
 • Praca w niskiej temperaturze
 • Minimalizacja kondensacji próbki podczas schładzania
 • Możliwość dostosowania do umieszczenie płytki 120mm (4 cale)
 • Opcja ramienia THz do precyzyjnego sondowania a płytce fal milimetrowych na częstotliwościach THz (75 GHz i więcej)

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

Cechy Modelu CRX-6,5K - Stacjonarne stanowisko do pomiarów bez użycia kriogenu:

 

 • Praca bez użycia kriogenu
 • Obsługa za pomocą przycisku i umożliwia chłodzenie bez nadzoru
 • Przystępność cenowa

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

         
 

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model CRX-VF

 

   

Kriogeniczne stanowisko badawcze

 

Model CRX-EM-HF

   Zautomatyzowane badanie dużych waferów
         

 

Cechy Modelu CRX-VF - Stacjonarne stanowisko do nadprzewodnikowych pomiarów pola magnetycznego w płaszczyźnie pionowej, bez użycia kriogenu:

 

 • Praca bez użycia kriogenu
 • Umożliwia chłodzenie bez nadzoru
 • Pomiary standardowe plus nadprzewodnikowe pomiary pola magnetycznego w płaszczyźnie pionowej
 • Pomiary w 90°
 • Możliwość dostosowania do 3 T za pomocą wyspecjalizowanych sond
 • Możliwość dostosowania do pomiarów Halla
 • Opcja ramienia THz do precyzyjnego sondowania a płytce fal milimetrowych na częstotliwościach THz (75 GHz i więcej)

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

Cechy Modelu CRX-EM-HF - Stacjonarne stanowisko do elektromagnetycznych pomiarów pola magnetycznego w płaszczyźnie poziomej bez użycia kriogenu:

 

 • Praca bez użycia kriogenu
 • Umożliwia chłodzenie bez nadzoru
 • Pomiary standardowe plus elektromagnetyczne pomiary pola magnetycznego w płaszczyźnie poziomej
 • Generuje pełne pole bez chłodzenia
 • Sondy ustawione pod kątem 30°, aby zmieścić elektromagnes
 • Opcjonalny obrót o 360°

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

Lake Shore i Cascade Microtech współpracują nad dostarczeniem kompletnej gamy rozwiązań pomiarowych w całym spektrum, od nauki o materiałach kriogenicznych / magnetycznych po zautomatyzowane badanie urządzeń gotowych do produkcji.

Zapraszamy do skorzystania połączenia najlepszej w swojej klasie technologii badań i know-how.

 

WIĘCEJ INFORMACJI