• WSPARCIE DLA ZAAWANSOWANYCH BADAŃ NAUKOWYCH

  • APARATURA POMIAROWA I KONTROLNA DLA ROZWOJU TECHNOLOGII JUTRA

  • ELEKTRONIKA, CZYSTA ENERGIA, NANOTECHNOLOGIA OD LABORATORIUM PO PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ

  • 1
  • 2
  • 3

Czujniki temperatury

  Zakres temperaturowy Krzywa wzorcowa Poniżej 1K Zastosowanie w promieniowaniu Wydajność w polu magnetycznym
Diody
Krzemowe 1.4 K do 500 K     dobra powyżej 60K
GaAIAs 1.4 K do 500 K       dobra
Rezystory RTD o ujemym współczynniku temperaturowym
Cernox® 0.10 K do 420 K   doskonała powyżej 1K
Czujniki germanowe 0.05 K do 100 K   nie zalecane
Czujniki z tlenku rutenu (ROX®) 0.01 K do 40 K dobra poniżej 1K
Pozostałe
Termopary 1.2 K do 1543 K     dobra
Termometry pojemnościowe 1.4 K do 290 K       doskonała
Rezystory RTD o dodatnim współczynniku temperaturowym
Platynowe 14 K do 873 K   dobra powyżej 30K
Czujniki rod-żelazo 1.4 K do 500 K     nie zalecane poniżej 77K
Specjalne
Seria HR 20 K do 420K     doskonała