• WSPARCIE DLA ZAAWANSOWANYCH BADAŃ NAUKOWYCH

  • APARATURA POMIAROWA I KONTROLNA DLA ROZWOJU TECHNOLOGII JUTRA

  • ELEKTRONIKA, CZYSTA ENERGIA, NANOTECHNOLOGIA OD LABORATORIUM PO PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ

  • 1
  • 2
  • 3

Omniplex™

Omniplex™ to kriostat pracujący w cyklu zamkniętym dostępny w różnych rozmiarach, aby sprostać potrzebom klientów. Systemy te są dostępne dla celów optycznych, nieoptycznych, rozpraszania neutronów, Mössbauera i eksperymentów dyfrakcji rentgenowskiej. Pozwalają na szybką zmianę próbki - typowy czas oczekiwania wynosi około 30 minut.

 

X-19-NO PRÓBKA W PARZE
  X-19-OP PRÓBKA W PARZE   

 

 

 

 

 Cechy X-19-NO:

 

  • Krótki czas chłodzenia
  • Doskonały do chłodzenia próbek, które nie przewodzą ciepła

 

MODEL DMX-19-SCC TYP CCR

 

MODEL FMX-19N TYP CCR

 

MODEL GMX-19N TYP CCR


 

 

 

Cechy X-19-OP:

 

  • Szybka zmiana próbki
  • Niski poziom wibracji

 

MODEL FMX-19-OP TYP CCR

 

MODEL GMX-19-OP TYP CCR