• WSPARCIE DLA ZAAWANSOWANYCH BADAŃ NAUKOWYCH

  • APARATURA POMIAROWA I KONTROLNA DLA ROZWOJU TECHNOLOGII JUTRA

  • ELEKTRONIKA, CZYSTA ENERGIA, NANOTECHNOLOGIA OD LABORATORIUM PO PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ

  • 1
  • 2
  • 3

Realizacje

ESTONIA - TARTU

 

INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU W TARTU

 

W październiku 2015 zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy 3 kriostaty helowe w wersji UHV produkcji Advanced Research Systems Inc. USA pracujące w obiegu zamkniętym helu (2 x Model CSW 204 oraz 1 x Model CSW 202) w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Tartu ,Ravila 14C, Tartu 50411 Estonia. Wszystkie trzy kriostaty osiągnęły temperaturę w przestrzeni próbki <5K.

 

 

 

 

BIAŁYSTOK – UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ, ul. Lipowa 41, 15-424 Białystok

 

DISPLEX CSW – 202 S.C.C. FARADAY BALANCE

DISPLEX CSW – 202 MOSSBAUER SPECTROSCOPY

DISPLEX CSW – 202 EPR

 

 

GDAŃSK – UNIWERSYTET GDAŃSKI

INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ, ul. Wita Stwosza 57, 80-952, Gdańsk

 

DISPLEX CSW – 204N DIAMOND ANVIL CELL

DISPLEX CSW – 204S – FMX – 4,4K OPTICAL, ELECTRICAL AND MAGNETIC PROPERTY TESTING

HELITRAN LT – 3 – 110 EPR

 

 

KRAKÓW – POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. T. KOŚCIUSZKI

INSTYTUT FIZYKI, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków

 

DISPLEX CSW – 202 S.C.C. CONDUCTIVE SAMPLE COOLING

 

 

KRAKÓW – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

INSTYTUT FIZYKI, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków

 

DISPLEX CSW – 202 S.C.C

 

LABORATORIUM ANALIZ FIZYKO – CHEMICZNYCH I BADAŃ STRUKTURALNYCH U.J., ul. Karasia 3, 30-060 Kraków

 

DISPLEX CSW – 202 S.C.C.

 

WYDZIAŁ CHEMII U.J., ul.Ingardena 3, 30-060 Kraków

 

DISPLEX CSW – 202 INFRARED SPECTROSCOPY

DISPLEX CSW – 202 FTIR EXPERIMENTS

DISPLEX CS202PI-DMX – 1SS OPTICAL SPECTROSCOPY

 

 

KRAKÓW – AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA

WYDZIAŁ FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ. Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

DISPLEX CSW – 202N OPTICAL AND LOW LEVEL ELECTRICAL EXPERIMENTS

 

 

LUBLIN – POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I INFORMATYKI, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

 

DISPLEX CS204AE – FMX – 1AL ELECTRICAL, OPTICAL AND MAGNETIC EXPERIMENTS

 

 

ŁÓDŹ – POLITECHNIKA ŁÓDZKA

INSTYTUT CHEMII RADIACYJNEJ, ul. Żwirki 36, 90-924 Łódź

 

DISPLEX CSW – 202 OPTICAL STUDIES

 

INSTYTUT POLIMERÓW, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

 

DISPLEX CSW – 204L ELECTRICAL PROPERTIES OF POLYMERS

DISPLEX DE – 204NE 6K – 450K

 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI. INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI, ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

 

DISPLEX CS210AE CLOSED CYCLE CRYOSTAT, HIGHCOOLINGPOWER STANDARD SYSTEM, CUSTOM (NON MAGNETIC) DESIGN FOR ELECTRIC & MAGNETIC STUDIES

 

CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH P.A.N., ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

 

DISPLEX CSW – 202 ELECTRIC & PHOTOELECTRIC STUDIES

 

 

POZNAŃ – UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

INSTYTUT FIZYKI, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

 

DISPLEX CSW – 202 MEISSNER EFFECT MEASUREMENTS

 

LABORATORIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO, ul. Umultowskiego 85, 61-614 Poznań

 

DISPLEX CSW – 202 OPTICAL SPECTROSCOPY (SINGLE CRYSTAL STUDIES)

 

 

RZESZÓW – WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA

INSTYTUT FIZYKI, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

 

DISPLEX CSW – 202 6.5K – 350K HALL EFFECT

HELITRAN LT – 3 – 110 GALVANIC – MAGNETIC STUDIES

 

 

TORUŃ – UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

INSTYTUT FIZYKI, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

 

DISPLEX CSW – 202 OPTICAL – ELECTRONIC STUDIES

DISPLEX CS202A – DMX – 4 CRYOSTAT FOR OPTICAL, ELECTRICAL AND MAGNETIC PROPERTY TESTING

DISPLEX DE – 202AF with Flat Flange Optical System Model: PDCOS1A (10-350K) OPTICAL, ELECTRICAL, MAGNETIC AND THERMAL EXPERIMENTS

 

 

WARSZAWA

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

 

DISPLEX

HELIPLEX HS – 4  3.6K SYSTEM

DISPLEX CSW – 202N ULTRA LOW VIBRATIONS MOSSBAUER SPECTROSCOPY

 

LABORATORIUM WZROSTU KRYSZTAŁÓW, ul. Przyokopowa 28, 01-208 Warszawa

 

DISPLEX CSW – 202 OPTICAL SPECTROSCOPY (SINGLE CRYSTAL STUDIES)

 

 

WARSZAWA – POLITECHNIKA WARSZAWSKA

INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

 

DISPLEX CSW – 202 CONDUCTIVE SAMPLE COOLING

DISPLEX CSW – 202N 6K UV – VIS – NIR SPECTROSCOPY

 

INSTYTUT FIZYKI, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

 

DISPLEX CSW – 202 6.5K OPTOELECTRONIC RESEARCH

DISPLEX CSW – 202 6.5K OPTICAL SPECTROSCOPY

 

 

WARSZAWA – UNIWERSYTET WARSZAWSKI

INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

 

DISPLEX CSW – 202 CONDUCTIVE SAMPLE COOLING

DISPLEX CS204AE – FMX – 1AL OPTICAL, ELECTRICAL AND MAGNETIC PROPERTY TESTING

DISPLEX CS – 204PFGMX – 20 – OM OM – ULTRA LOW VIBRATIONS OPTICAL MICROSCOPY

 

INSTYTUT CHEMII, ul. Zwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

 

DISPLEX CSW – 202 S.C.C.

 

INSTYTUT TECHNOLOGII FIZYCZNEJ P.A.N., ul.Kasprzaka 44, 01-224 Warszawa

 

DISPLEX CSW – 202 OPTICAL SPECTROSCOPY

 

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ, 05-400 Otwock – Świerk k/Warszawy

 

DISPLEX CSW – 202 – X20 ULTRA LOW VIBRATIONS MOSSBAUER SPECTROSCOPY

 

 

WROCŁAW

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH P.A.N., ul. Okólna 2, 50-950 Wrocław

 

DISPLEX CSW – 202 OPTICAL SPECTROSCOPY

DISPLEX CSW – 202 CONDUCTIVE SAMPLE COOLING

DISPLEX CSW – 202 OPTICAL SPECTROSCOPY

 

 

WROCŁAW – UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

WYDZIAŁ CHEMII, ul. F. Joliot – Curie 14, 50-383 Wrocław

 

DISPLEX CSW – 202 MATRIX ISOLATION

DISPLEX CSW – 202 – X1.AL OPTICAL STUDIES

DISPLEX CS204PE – FM – 1AL OPTICAL, ELECTRICAL AND MAGNETIC PROPERTY TESTING

DISPLEX CS – 204AFDMX – 20 ULTRA LOW VIBRATIONS MOSSBAUER SPECTROSCOPY

 

 

WROCŁAW – POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

INSTYTUT FIZYKI, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

 

HELITRAN LT – 3E OPTICAL AND NEAR FIELD OPTICAL EXPERIMENTS

DIPLEX CS – 204PF – DMX – 20 – OM ULTRA LOW VIBRATIONS OPTICAL MICROSCOPY

 

WYDZIAŁ MECHANICZNO – ENERGETYCZNY, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

 

DISPLEX CS – 210 – X1 (3K – 350K) SYSTEM

 

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + Sp. z o.o. , ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

 

DISPLEX CS – 204SI – FMX – 1SS

DISPLEX CS – 204AF – DMX – 20 ULTRA LOW VIBRATIONS LASER SPECTROSCOPY AND LUMINESCENCE

 

 

ROGÓW – PREVAC Sp. z o.o. , ul. Raciborska 61, 44-362 Rogów

 

DISPLEX CS – 240SB 4K UHV EXPERIMENTS

DISPLEX CS – 204SB 4K UHV EXPERIMENTS

DISPLEX CS – 204AF – DMX – 20B ULTRA LOW VIBRATIONS UHV EXPERIMENTS